Zobrazenie 0 Eur pri doprave, ak je doprava zadarmo

Vo WooCommerce (po novom Woo) pri nastavení dopravy zadarmo v pokladni nie je zobrazená žiadna cena. Taktiež, ak je doprava nastavená ako zadarmo a sú splnené určité podmienky (napr. dosiahnu ...viac

JavaScript eventy a spúšťače, pre stránku pokladne

WooCommerce poskytuje veľké množstvo rôznych akcií – hook (akcie sa spúšťajú vo fáze prebiehajúceho procesu) a filtrov – filter (umožňujú modifikovať výsledok procesu) v PH ...viac