Zobrazenie Bootstrap breakpointu počas vytvárania témy

Počas vytvárania témy za pomoci Bootstrap vytvárame rozloženie za pomoci Bootstrap gridu. Responzivita je zabezpečená „breakpointami“ (bodmi zlomu). Tieto breakpointy sú prednastav ...viac